Kompletterande stöd

 

Peer Review for EQAVET
Under de senaste årtiondena har kvalitetssäkring (QA) och kvalitetsförbättring blivit allt viktigare för institut som tillhandahåller yrkesutbildning (VET) och för utbildningsmyndigheter i Europa. Peer Review som en metod för extern granskning och QA har utvecklats sedan 2003 med hjälp av ett antal omfattande internationella projekt.

 

Vad är Peer Review?
Peer Review är en form av frivillig extern granskning med syfte att stötta det granskade utbildningsinstitutet i sina insatser för kvalitetssäkring (QA) och kontinuerlig kvalitetsförbättring. Peer Review-proceduren omfattar 4 faser enligt nedan:

peer review en

En extern grupp experter, så kallade Peers, bjuds in för att granska kvaliteten på olika områden på institutet, så som kvaliteten på utbildning och tillhandahållande av utbildning hos enskilda avdelningar eller hela organisationen.

 

Vem är en Peer?
Peers är externa men arbetar i en liknande miljö och har specifik professionell expertis och kunskap om det ämne som granskas. De är oberoende “kritiska vänner” och “personer i jämlik ställning” med den person vars prestationer granskas.

 

För mer information om hur Peer Review-verktyget kan användas, klicka på länken: http://www.peer-review.gr/products