Finansieras

Finansieras

Projektet finansieras med stöd från Europeiska kommissionen. Projektet EQAVET i praktiken speglar endast författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för de sätt på vilka uppgifterna i det kan komma att användas.