Intellektuella resultat

O2 - Riktlinjer ang. EQAVET för utbildare

Under projektets gång kommer online-riktlinjer att tas fram för att visa på anslutningen till EQAVET:s mål på nationell nivå. Riktlinjerna, som är särskilt utformade för utbildarna, kommer att fungera som en:

  • Metod för tolkning av QA-kriterier med hänvisning till nationella kriterier eller till särskild QA-modell ifall nationella kriterier saknas
  • Metod för tolkning av QA-deskriptorer med hänvisning till nationella deskriptorer eller till särskild QA-modell ifall nationella deskriptorer saknas
  • Metod för tolkning av QA-indikatorer med hänvisning till nationella indikatorer eller till särskild QA-modell ifall nationella indikatorer saknas
  • Metod för anslutning av befintlig QA-cykel till EQAVET-cykeln

Riktlinjerna kommer att utgöra en steg-för-steg-procedur för ”hur en ansluter till EQAVET”!