Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του έργου, διάφορα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα του έργου και η διάδοση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων του. Συγκεκριμένα, έξι Περιφερειακές Εκδηλώσεις θα εφαρμοστούν στις χώρες εταίρους και θα  έχουν ένα κοινό στόχο: την προώθηση της προβολής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων.
Στο τέλος του προγράμματος, ένα τελικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Σουηδία. Στόχος του θα είναι να ενημερώσει τους κύριους ενδιαφερόμενους και τους παρόχους ΕΕΚ επί των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.